• betaalbaar design
  • perfect maatwerk
  • duurzaam materiaal
  • achteraf betalen
  • snelle levering

Disclaimer & copyright

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website


De rechtspersoon V.O.F. Lagusski met als handelsnaam RVStrapleuning.nl, hierna RVStrapleuning.nl genaamd, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. RVStrapleuning.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. RVStrapleuning.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over RVStrapleuning.nl en over haar producten. RVStrapleuning.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schades als gevolg van het (verkeerd) volgen of interpreteren van geboden instructies.

Functioneren van deze website


RVStrapleuning.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. RVStrapleuning.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door RVStrapleuning.nl of door u aan RVStrapleuning.nl middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. RVStrapleuning.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. RVStrapleuning.nl behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij RVStrapleuning.nl of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lagusski.

Virussen

RVStrapleuning.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Cookies

Deze website maakt gebruik van analytische cookies door het gebruik van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij meer te weten komen over het gebruik van bezoekers op deze website. Dit gebeurt doordat Google Analytics een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon plaatst. De verzamelde gegevens worden door Google Analytics geanalyseerd en deze resultaten worden aan ons ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kunnen wij aanpassingen maken op onze website en of services.

Meer weten over ons hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Lees dan ons privacybeleid.